Knižnica FÚ SAV

Všetkým návštevníkom Knižnice Fyzikálneho ústavu pri výbere a vyhľadávaní ochotne poradí pani Beata Solčianska, tel. 02 / 59410 kl. 509.

Knižnica FÚ sa nachádza na 1. poschodí bloku C (budova Chem. ústavu) a je otvorená denne od 8:00 do 15:00.

Novinky

Knižničné fondy

Fond Knižnice FÚ tvorí vyše 10 000 kníh a množstvo odborných časopisov, dizertačných prác a iných dokumentov. V súčasnosti je časť fondu (hlavne najnovšie prírastky) sprístupnený širšej akademickej komunite cez internet prostredníctvom knižničného integrovaného systému PhpMyBibli, jedného z mnohých open source systémov.

Online elektronický katalóg kníh — vstup

Databázy citácií a publikácií

Prezentácie a návody

 • Prezentácia k databáze Scopus / PDF
 • Prezentácia k manažéru Mendeley / PDF
 • Inštitucionálny repozitár SAV / PPT
 • Identifikátory pre vedcov / PPT
 • Open Access / PPT
 • Zamestnanecké dielo / PPT

Dokumenty knižnice

 • Štatút Knižnice FÚ / PDF
 • Organizačný poriadok Knižnice FÚ / PDF
 • Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice FÚ / PDF
 • Zoznam časopisov knižničného fondu FÚ SAV / PDF
 • Sprievodca svetom vedeckého publikovania / PDF
 • 1% časopisov SJR oblasti 2019 (2021) / XLS

Evidencia dokumentov

 • Usmernenie k evidencii publikačnej činnosti (26/10/2020) / PDF
 • Zoznam kníh v elektronickom katalógu k 15. 04. 2019 / XLS