Konferencie

Fyzikálny ústav SAV je každoročne organizátorom alebo spoluorganizátorom mnohých domácich a medzinárodných odborných vedeckých podujatí.

2023

2022

2021

2020

  • Trojkráľová konferencia, 10. 3. 2020, Bratislava, Slovakia
  • IQUAS 2020, 24. — 28. 8. 2020, Smolenice, Slovakia
  • SSSI 2020, 23. — 26. 11. 2020, Smolenice Castle, Slovakia

2019

2018

2017

  • ISTROS 2017, 14. — 19. May 2017, Častá-Papiernička, Slovakia
  • CEQIP 2017, 31. 5. — 3. 6. 2017, Smolenice, Slovakia
  • APCOM 2017, 12. — 14. 6. 2017, Štrbské Pleso, Slovakia
  • SURFINT-SREN 2017,  20. — 23. 11. 2017, Florence, Italy

2016

2015

2014