Kontakty

Oficiálny názov subjektu

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, skrátene
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. alebo
FÚ SAV, v. v. i.,
zapísaná v Registri organizácií VaV

Adresa

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

E-mail

secretary.fusav@savba.sk

Telefón

T: +421 2 59410 501

Identifikačné čísla

IČO: 00166537
DIČ: 2020830339 (nie sme platcami DPH)
IČ DPH (VAT): SK2020830339 (§7 zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o DPH)

GPS

viď 48.16790, 17.07068

GDPR

viac na Ochrana osobných údajov

Etická linka

viac na Etická linka

Správca lokálnej počítačovej siete

kontaktná osoba Vladislav Matoušek

Technicko-hospodárska správa

vedúca Jana Kováčová

Telefónny zoznam pracovníkov / PDF