Kontakty

Oficiálny názov subjektu

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, skrátene
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. alebo
FÚ SAV, v. v. i.,
zapísaná v Registri organizácií VaV

Adresa

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

E-mail

secretary.fusav@savba.sk

Telefón

T: +421 2 59410 501

Identifikačné čísla

IČO: 00166537
DIČ: 2020830339 (nie sme platcami DPH)
IČ DPH (VAT): SK2020830339 (§7 zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o DPH)

GPS

viď 48.16790, 17.07068

GDPR

viac na Ochrana osobných údajov

Etická linka

viac na Etická linka

Správca lokálnej počítačovej siete

kontaktná osoba Vladislav Matoušek

Správca webstránky

kontaktná osoba Erik Bartoš

Technicko-hospodárska správa

vedúca Jana Kováčová

Telefónny zoznam pracovníkov / PDF