Spolupráca

Návrhy na spoluprácu zasielajte na Sekretariát FÚ SAV, v. v. i. alebo kontaktujte vedúcich pracovníkov oddelení.