Štruktúra ústavu

Vedenie ústavu

Riaditeľ:doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
Zástupca riaditeľa:Mgr. Andrej Herzáň, PhD.
Vedecký tajomník:Mgr. Erik Bartoš, PhD.

Správna rada

Členovia:Mgr. Andrej Herzáň, PhD.
 Ing. Matej Jergel, DrSc.
 Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.
 Ing. Peter Švec, DrSc.
 doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dozorná rada

Predseda:prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., akademik US Slovenska
Členovia:Ing. Romana Jurkiewiczová
 prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.

Vedecká rada

Predseda:Mgr. Erik Bartoš, PhD.
Podpredsedkyňa:RNDr. Naďa Mrkývková, PhD.
Členovia:Ing. Irena Gejdoš Janotová, PhD.
 Mgr. Martin Venhart, PhD.
Externí členovia:Ing. Marián Deanko, PhD. (Vacuumschmelze, s. r. o.)
 Mgr. Martin Lištjak, PhD. (VÚJE)
 doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. (UPJŠ)

Medzinárodný poradný zbor

University Regensburg, Germanyprof. Dr. Jaroslav Fabian
University of Leoben, Austriaprof. Dr. Jürgen Eckert
Inst. of Nuclear Physics, Cracow, Polandprof. dr hab. Robert Kamiński

Zástupcovia ústavu

Členka Snemu SAV:RNDr. Katarína Gmucová, CSc.predsedníčka 1. komory
Člen Predsedníctva SAV:Mgr. Martin Venhart, PhD.1. oddelenie vied

Kontaktné osoby na FÚ SAV, v. v. i.

  • M. Venhart (FÚ SAV): spolupráca SR s organizáciou CERN, Ženeva, Švajčiarsko