Oddelenie fyziky kovov

Vedúci oddelenia:Ing. Peter Švec, DrSc.
Zástupca vedúceho oddelenia:
Webová stránka:https://fu.sav.sk/rq
Pracovníci:zoznam pracovníkov OFK

Vedecká činnosť

Experimentálny a teoretický výskum amorfných, nanokryštalických, kvázikryštalických a polykryštalických zliatin pripravených technikou rýchleho ochladzovania taveniny, špeciálnych metastabilných materiálov s vysokovýkonnými magnetickými, mechanickými a elektrickými vlastnosťami (viac v sekcii Výskum).