Medzinárodná spolupráca

Spolupráca s inštitúciami

FÚ SAV, v. v. i spolupracuje s mnohými národnými a medzinárodnými inštitúciami vo vedeckých, študijných a technických oblastiach. Navyše má uzavreté individuálne dohody o spolupráci, napr.:

  • The Institute of Theoretical and Applied Informatics, PAS, Gliwice, Poland
  • Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
  • Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan