Laboratórium kvantových meraní

Vedúci laboratória:prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

He refrigerátor Leiden Cryogenics CF-1200 Maglev

  • Bezkryogénový rozpúštací refrigerátor Leiden Cryogenics CF-1200 Maglev s top-loading závesom a supravodivý magnet do 9T.

Vysokofrekvenčná elektronika

  • Vector Network Analzyer N5242a — vektorový sieťový  analyzátor do 26,5 GHz
  • Agilent Spectrum Analyzer e4448a — spektrálny analyzátor od 3 Hz do 50 GHz
  • NI PXIe-1075 + Rf modules — PXI merací systém s Rf modulmi, VNA do 6 GHz
  • Agilent Analog Signal Generator E8257D — analógový generátor od 250 kHz do 50 GHz
  • Agilent Pulse/Pattern generator 81134A — pulzný generátor dvojkanálový do 3,35 GHz
  • Agilent 81150A Tektronix AWG7122B — generátor funkčných priebehov do 3,5 GHz 12 GS/s
  • Agilent Digital Signal Analyzer DSA91304A — osciloskop do 13 GHz 40GS/s
  • Keithley Dual-channel System SourceMeter 2602a — dvojkanálový prúdový zdroj