Termofyzikálne laboratórium

Vedúci laboratória:Ing. Vlastimil Boháč, CSc.

Termofyzikálne prechodové testery

RT 1.02

RT 1.02 a RTB 1.02 modely meracích komôr – líšia sa veľkosťou držiaku pre vzorky, RT umožňuje meranie vzoriek, ktoré majú tvar valca alebo v tvare kvádra s priemerom alebo základňou s rozmermi od 8 do 30 mm, držiak RTB je optimalizovaný pre valce alebo hranoly majúcich rozmery základne 50 ÷ 150 mm.

RTB 1.02

Meracie komory sú stavané univerzálnym spôsobom tak, aby vyhovovali podmienkam modelov pre prechodové metódy. V našom laboratóriu vykonávame merania pomocou impulznej prechodovej metódy (pulse transient method), skokovej prechodovej metódy (step-wise transient method) a novovyvinutej metódy horúceho plošného disku (planar hot disk transient method).

Prechodové metódy umožňujú určiť všetky 3 základné termofyzikálne parametre v rámci jediného merania (koeficient tepelnej a teplotnej vodivosti, merná tepelná kapacita).

Pulse transient method — Measurement in axial direction
Planar Hot Disc transient method — Measurement 3D space model
Pulse transient method — Measurement in radial direction

Laboratórne elektronické jednotky vybudované na Fyzikálnom ústave

RTLab1.02

RTLab1.02 univerzálna elektronická jednotka na riadenie experimentu, zber a ukladanie dát určená pre prechodové metódy založené na princípoch generovania tepelného toku v tvare impulzu alebo jednotkového skoku “Pulse transient” a “Step-wise transient”.

RTA-V

RTA-V univerzálna jednotka riadenia experimentu, zberu a ukladania dát pre prechodové metódy založené na princípoch generovania tepelného toku v tvare jednotkového skoku “Planar hot disk”.

K laboratórnym meraniam v meracích komorách RT a RTB používame termostaty LAUDA RK20 a LAUDA Proline RP 845 C.

RK20
RP 845 C

Pre terénne merania na monitorovanie teplotno-vlhkostného režimu bola vyvinutá metóda horúcej guličky (Hot ball). Pomocou tejto metódy sú monitorované teplotno-vlhkostné režimy národných kultúrnych pamiatok: Dóm Sv. Martina Bratislava., Chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad a tufové bralo v Tekovskom múzeu skalných obydlí v Brhlovciach.

Humidity sensor
RTM

Pohľad na tufový masív v Tekovskom múzeu skalných obydlí v Brhlovciach a monitorovací system so solárnym dobíjaním batérií RTM-Solar.

Prístroje používané pri vyšetrovaní efektov obsahu vlhkosti v poréznych materiáloch

Memmert – vákuová sušiareň VO200 2-poličková umožňuje vákuové sušenie metariálov do 200 °C. Vákuová sušiareň VO „Celsius“ štandardný software, model 200 /+20 °C do +200 °C /10 mbar do 1100 mbar (vľavo) a Memmert – klimatická komora na kondiciovanie obsahu vlhkosti v poréznych materiáloch (vpravo). Mufľová pec LAC L 15/12 Ht40P pre teploty do 1200 °C.

Vákuová sušička
Klimatická komora
LACL L 15/12 Ht40P

Vysokoteplotná pec LIINDBERG Blue model 5444 do 1500 °C. V nej je umiestnená keramická korundová rúra s prírubami a možnosťou čerpania pomocou molekulárnej vývevy Balzers. V rúre je umiestnený keramický držiak na meranie vzoriek pomocou impulznej metódy.

LINDBERG Blue model 5444

Meracie laboratórne prístroje: Keithley 2010 Multimeter, Keithley 2400 Sourcemeter, KEPCO Programmable Power Supply ABC 15-7 (15V/7A), Agilent Power Supply E3647A 0-35V, 0.8A/0-60V,0.5A. Regulátory teploty EUROTHERM.

Ručné meracie prístroje: Multimeter FLUKE 289, TROTEC T600 na meranie vlhkosti, Váhy KERN (presnosť na 0,001g).

AZ220

Osvitová jednotka s vákuom AZ220 na expozíciu plošných spojov cez fotomasky. Používa sa pri výrobe plošných zdrojov tepla a senzorov fotolitografickým procesom.