Spoločné laboratórium MLC a FÚ SAV, v. v. i.

Spoločné Laboratórium Medzinárodného laserového centra a Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i.

Zodpovedná osoba:RNDr. Dušan Lorenc, PhD.

Laserový systém COHERENT LEGEND DUO USX-USP

Charakteristiky zosilneného femtosekundového laserového systému COHERENT LEGEND DUO USX-USP:

  • Opakovacia frekvencia: 3 KHz
  • Energia v impulze: 4 mJ/ 3.3 mJ
  • Časová dĺžka impulzu: 100 fs/25 fs
  • Centrálna vlnová dĺžka: 800 nm

Zdrojový projekt: ITMS:26240120022 metaQUTE – Centrum excelentnosti kvantových technológií

Aktuálne riešený projekt: NATO SPS 984698 „NOTES – Novel TErahertz Sources“