Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • ARAÚJO, Mateus - HUBER, Marcus - NAVASCUÉS, Miguel - PIVOLUSKA, Matej - TAVAKOLI, Armin. Quantum key distribution rates from semidefinite programming. In Quantum : the open journal for quantum science, 2023, vol. 7, p. 1019. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.702 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2521-327X. Dostupné na: https://doi.org/10.22331/q-2023-05-24-1019 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír - DVORAK, Jiří - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian - NOSKO, Martin**. In-situ Al-AlN metal matrix composites fabricated industrially at a large scale. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 9. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: AFG
 • BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil - DANKO, Martin**. The synthesis and spectral study of thiazolo[5,4-d]thiazole based small molecules using 1,3,4-oxadiazole as a linker for organic electronics. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 434, no. 1, art. no. 114217, [11] p. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114217 Typ: ADCA
 • BARTOŠ, Erik - DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana. Search for Damped Oscillating Structures from Charged Pion Electromagnetic Form Factor Data. In Dynamics, 2023, vol. 3, no. 1, p. 137-151. ISSN 2673-8716. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/dynamics3010009 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADEB
 • BOHÁČ, Vlastimil** - TIWARI, Rupali - KRIŠŤÁK, Luboš - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - VRETENÁR, Viliam. Thermal properties of Oak high density board measured by the pulse transient method for different heat pulse energy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020001. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163980 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADEB
 • BULLA, Lukas** - PIVOLUSKA, Matej** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert**. Nonlocal Temporal Interferometry for Highly Resilient Free-Space Quantum Communication. In Physical Review X, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 021001. (2022: 12.5 - IF, Q1 - JCR, 6.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3308. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.021001 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BULLA, Lukas** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert** - PIVOLUSKA, Matej**. Distribution of genuine high-dimensional entanglement over 10.2 km of noisy metropolitan atmosphere. In Physical Review A, 2023, vol. 107, art. no. L050402. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 1.11 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1050-2947. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.L050402 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BYSTRICKÝ, Roman** - ŠKRÁTEK, Martin - RUSNÁK, Jaroslav - PRECNER, Marián - ŤAPAJNA, Milan - ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
 • CIFRANIČOVÁ, Katarína** - ŠAUŠA, Ondrej - KRÁLOVIČ, David Pavel - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena**. Microstructural study of different thick dimethacrylate-based samples using different amounts of photoinitiator. In Polymer Chemistry, 2023, vol. 14, p. 3372-3380. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Typ: ADCA
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - SOUSANI, Shima - KOTLÁR, Mário - ULLAH, Sami - GREGOR, Maroš - ŠČEPKA, Tomáš - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - SHAJI, Ashin - IGBARI, Femi - VÉGSO, Karol - NÁDAŽDY, Vojtech - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva. Tailoring the electronic properties of the SnO2 nanoparticle layer for n-i-p perovskite solar cells by Ti3C2Tx MXene. In Materials Today Communications, 2023, vol. 36, art.no. 106700, [10] p. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106700 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. VEGA 2/0041/21) Typ: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav* - DUBNIČKOVÁ, Anna Z.* - IVANOV, Mikhail A.* - LIPTAJ, Andrej**. B Meson Decays in the Covariant Confined Quark Model. In Symmetry-Basel, 2023, vol. 15, no. 8, art. no. 1542. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-8994. Dostupné na: https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.05412 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana - HOLKA, Lukáš - LIPTAJ, Andrej. Study of damped oscillating structures from charged and neutral K-meson electromagnetic form factors data. In European Physical Journal A, 2023, vol. 59, no. 8, art. no. 190. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.969 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1434-6001. Dostupné na: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01101-9 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita** - TOKÁROVÁ, Zita** - KOZMA, Erika - BALOGH, Róbert - VYKYDALOVÁ, Anna - MRÓZ, Wojciech - TOKÁR, Kamil. Thiazolo[5,4-d]thiazoles with a spirobifluorene moiety as novel D-p-A type organic hosts: design, synthesis, structure-property relationship and applications in electroluminescent devices. In New Journal of Chemistry, 2023, vol. 47, no. 23, p. 1165-11175. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.601 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1144-0546. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj01633a Typ: ADCA
 • ISMAEL, Islam Mohammed Ahmed - MIČUŠÍK, Matej - VYKYDALOVÁ, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - DANKO, Martin. A malleable polyester networks based on epsilon-caprolactone and Tulipalin A. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 52. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • KALINAY, Pavol - SLANINA, František. Ratchet effect in an asymmetric two-dimensional system of Janus particles. In Physical Review E, 2023, vol. 108, no. 1, art. no. 014606. (2022: 2.4 - IF, Q1 - JCR, 0.819 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.014606 (VEGA 2/0044/21 : Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch) Typ: ADCA
 • KIRPLUKS, M. - GODINA, D. - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ŠAUŠA, Ondrej - MODNIKS, J. - SIMAKOVS, K. - ANDERSONS, J.**. Effect of crosslink density on thermal aging of bio-based rigid low-density closed-cell polyurethane foams. In ACS Applied Polymer Materials, 2023, vol. 5, no. 6, p. 4305-4315. ISSN 2637-6105. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c00470 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - ŠVEC, Peter - ŠOLTÝS, Ján - PAVLÍK, Viliam - HNATKO, Miroslav. Deep inside of the mechanism of electrochemical surface etching of α + β Ti6Al4V alloy in room-temperature deep eutectic solvent Ethaline. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 375, no. 121316. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121316 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art.no. 121711, [11] p. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In 9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference : BYPoS conference book. - Bratislava, Slovakia : Expresta, s.r.o., 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. Typ: AFD
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • KLBIK, Ivan - MELICHERČÍK, Milan - RUSNÁK, Jaroslav - ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. On the cryoprotective action of dimethylsulfoxide. In 11th Visegrad symposium on biomolecular interactions : Book of Abstracts. - Wien, Austria : Institut für Computergestützte Biologische Chemie, 2023, p. 29. Typ: GII
 • KOČÍ, M.** - IZSÁK, Tibor - VANKO, Gabriel - SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - SZABÓ, O. - HUSÁK, M. - VÉGSO, Karol - VARGA, Marian - KROMKA, A. Improved gas sensing capabilities of MoS2/diamond heterostructures at room temperature. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 34206-34214. (2022: 9.5 - IF, Q1 - JCR, 2.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.3c04438 (MoRePro 19MRP0010) Typ:
 • KRÁLOVIČ, David Pavel - CIFRANIČOVÁ, Katarína - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Effect of AESo and VDM ratios in biopolymers on crosslinking density and correlation with free-volume properties investigated by positron annihilation spectroscopy. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • LIPTAJ, Andrej**. Statistical approach for highest precision numerical differentiation. In Mathematics and Computers in Simulation, 2023, vol. 203, p. 92-11. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.755 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4754. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.06.024 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Operator solution of the light-front Thirring-Wess model. In Physical Review D, 2023, vol. 107, no. 10, art. no. 105009. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.639 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-7998. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.105009 Typ: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Physical content of the bosonized light-front Schwinger model. In Modern Physics Letters A, 2022, vol. 37, no. 39-40, art. no. 2250252. (2021: 1.594 - IF, Q2 - JCR, 0.389 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0217-7323. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S0217732322502522 Typ: ADCA
 • MASAR, Milan - ALI, Hassan - GULER, Ali Can - URBANEK, Michal - URBANEK, Pavel - HANULIKOVA, Barbora - PISTEKOVA, Hana - ANNUŠOVÁ, Adriana - MACHOVSKY, Michal** - KURITKA, Ivo. Multifunctional bandgap-reduced ZnO nanocrystals for photocatalysis, self-cleaning, and antibacterial glass surfaces. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 656, art. no. 130447. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130447 Typ: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADMA
 • RUSNÁK, Jaroslav - PECZ, Michal - ŠKOVIERA, Ján - KLBIK, Ivan. Thermal DLTS study of the defect states of PELLE polymer. In Discover Materials, 2023, vol. 3, art. no. 22. ISSN 2730-7727. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43939-023-00059-1 (VEGA 2/0162/22. APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Typ: ADEB
 • SOJKOVÁ, Michaela** - PÍŠ, I. - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Peter - DOBROČKA, Edmund - KRBAL, M. - FONS, P.J. - MUNNIK, F. - MAGNANO, E. - HULMAN, Martin - BONDINO, F.**. Lithium-induced reorientation of few-layer MoS2 films. In Chemistry of Materials, 2023, vol. 35, p. 6246-6257. (2022: 8.6 - IF, Q1 - JCR, 2.869 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0897-4756. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00669 (VEGA 2/0059/21. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy) Typ: ADCA
 • SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - ŠIFFALOVIČ, Peter - HULMAN, Martin. Novel approach in fabrication of few-layer transition metal dichalcogenide films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. - Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 32-35. ISBN 978-80-554-1977-0. (APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Typ: AFD
 • SOULIOTIS, G.A.** - KOULOURIS, S. - CAPPUZZELLO, F. - CARBONE, D. - PAKOU, A. - AGODI, C. - BRISCHETTO, G. - CALABRESE, S. - CAVALLARO, M. - CIRALDO, I. - KLIMO, Jozef - SGOUROS, O. - SOUKERAS, V. - SPATAFORA, A. - TORRESI, D. - VESELSKY, M. Identification of medium mass (A=60-80) ejectiles from 15 MeV/nucleon peripheral heavy-ion collisions with the MAGNEX large-acceptance spectrometer. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, vol. 1031, art. no. 166588. (2021: 1.335 - IF, Q3 - JCR, 0.629 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0168-9002. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.166588 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARTORANA, N. S. - CARDELLA, G. - GUAZZONI, C. - PAGANO, E. - RUSSO, A. D. - RUSSOTTO, P. - ACOSTA, L. - AMATO, A. - CALABRETTA, L. - CARUSO, A. - CAVALLARO, S. - COSENTINO, L. - COSTA, M. - DE FILIPPO, E. - DE LUCA, G. - GERACI, E. - GNOFFO, B. - MAIOLINO, C. - PASSARELLO, S. - PIRRONE, S. - POLITI, G. - PULVIRENTI, S. - RISITANO, F. - RIZZO, F. - SANTONOCITO, D. - TRIFIRO, A. - TRIMARCHI, M. - TUDISCO, S. - VECCHIO, G. Radioactive ion beam opportunities at the new FRAISE facility of INFN-LNS. In FRONTIERS IN PHYSICS, 2022, vol. 10, no., pp. ISSN 2296-424X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.1058419., Registrované v: WOS
 • ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - CIFRANIČOVÁ, Katarína - KRÁLOVIČ, David Pavel - STIEVENARD, Martin - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej. Microstructural features of dimethacrylate-based networks. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 46. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • TIWARI, Rupali** - BOHÁČ, Vlastimil - KRISTAK, Lubos - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - HUDEC, Ján. Thermophysical properties of low-density Alder wood (Alnus cordata Loisel) under room ambience. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020021. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163205 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADEB
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus