Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
  • BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter. Langmuir films—a universal method for fabricating organized monolayers from nanomaterials : Chapter 12. In Materials Nanoarchitectonics : From Integrated Molecular Systems to Advanced Devices. 1. vyd. - Netherlands : Elsevier, 2023, p. 255-279. ISBN 9780323994729. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99472-9.00003-1 Typ: ABC
  • DO, Hung Manh** - LE, Thi Hong Phong - TRAN, Dang Thanh - NGUYEN, Thi Ngoc Anh - ŠKORVÁNEK, Ivan - KOVÁČ, Jozef - ŠVEC, Peter Jr. - PHAN, Manh Huong. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, no. 1, art. no. 100658. ISSN 2468-2179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADEA
  • GMUCA, Štefan** - KLIMAN, Ján**. Low energy accelerator calibration using EBS resonances. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 040003. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187496 (VEGA 2/0181/21 : Metóda prípravy vzoriek pre IBA a XRF aplikácie) Typ: ADEB
  • GMUCOVÁ, Katarína** - KONÔPKA, Martin - FERIANCOVÁ, Lucia - NÁDAŽDY, Vojtech - BOKES, Peter - PUTALA, Martin. Analysis of structural defect states in thin films of small-molecular organic semiconductors using complex impedance data and DFT. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 020002. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187451 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADEB
  • HUANG, Y. - MANZOOR, Mumtaz - BRNDIAR, Ján - MILIVOJEVIC, M. - ŠTICH, Ivan**. Straintronics with single-layer MoS2: A quantum Monte Carlo study. In Physical Review Research, 2024, vol. 6, no. 1, art. no. 013007. ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013007 (APVV-21-0272 : Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra presnými metódami kvantového Monte Carla. VEGA 2/0070/21 : Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER) Typ: ADMA
  • KLBIK, Ivan**. Is post-hypertonic lysis of human red blood cells caused by excessive cell volume regulation? In Cryobiology, 2024, vol. 114, art. no. 104795. ISSN 0011-2240. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2023.104795 (APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Typ: ADMA
  • NESTERENKO, V. O.** - VISHNEVSKIY, P. I. - REINHARD, P.-G. - REPKO, Anton - KVASIL, J. Microscopic analysis of dipole electric and magnetic strengths in 156 Gd. In European Physical Journal A, 2024, vol. 60, art. no. 38. ISSN 1434-6001. Dostupné na: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-024-01251-4 (APVV-20-0532 : Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier. VEGA 2/0067/21 : Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev) Typ: ADEA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus