Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil - DANKO, Martin**. The synthesis and spectral study of thiazolo[5,4-d]thiazole based small molecules using 1,3,4-oxadiazole as a linker for organic electronics. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 434, no. 1, art.no. 114217, [11] p. ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114217 Typ: ADCA
 • BARTOŠ, Erik - DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana. Search for Damped Oscillating Structures from Charged Pion Electromagnetic Form Factor Data. In Dynamics, 2023, vol. 3, p. 137-151. ISSN 2673-8716. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/dynamics3010009 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADEB
 • BULLA, Lukas** - PIVOLUSKA, Matej** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert**. Nonlocal Temporal Interferometry for Highly Resilient Free-Space Quantum Communication. In Physical Review X, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 021001. ISSN 2160-3308. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.021001 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADEA
 • BYSTRICKÝ, Roman** - ŠKRÁTEK, Martin - RUSNÁK, Jaroslav - PRECNER, Marián - ŤAPAJNA, Milan - ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - ŠVEC, Peter - ŠOLTÝS, Ján - PAVLÍK, Viliam - HNATKO, Miroslav. Deep inside of the mechanism of electrochemical surface etching of α + β Ti6Al4V alloy in room-temperature deep eutectic solvent Ethaline. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 375, no. 121316. ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121316 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art.no. 121711, [11] p. ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Typ: ADCA
 • LIPTAJ, Andrej**. Statistical approach for highest precision numerical differentiation. In Mathematics and Computers in Simulation, 2023, vol. 203, p. 92-11. ISSN 0378-4754. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.06.024 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • MASAR, Milan - ALI, Hassan - GULER, Ali Can - URBANEK, Michal - URBANEK, Pavel - HANULIKOVA, Barbora - PISTEKOVA, Hana - ANNUŠOVÁ, Adriana - MACHOVSKY, Michal** - KURITKA, Ivo. Multifunctional bandgap-reduced ZnO nanocrystals for photocatalysis, self-cleaning, and antibacterial glass surfaces. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 656, art. no. 130447. ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130447 Typ: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADMA
 • SOULIOTIS, G.A.** - KOULOURIS, S. - CAPPUZZELLO, F. - CARBONE, D. - PAKOU, A. - AGODI, C. - BRISCHETTO, G. - CALABRESE, S. - CAVALLARO, M. - CIRALDO, I. - KLIMO, Jozef - SGOUROS, O. - SOUKERAS, V. - SPATAFORA, A. - TORRESI, D. - VESELSKY, M. Identification of medium mass (A=60-80) ejectiles from 15 MeV/nucleon peripheral heavy-ion collisions with the MAGNEX large-acceptance. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, vol. 1031, art. no. 166588. (2021: 1.335 - IF, Q3 - JCR, 0.629 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0168-9002. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.166588 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARTORANA, N. S. - CARDELLA, G. - GUAZZONI, C. - PAGANO, E. - RUSSO, A. D. - RUSSOTTO, P. - ACOSTA, L. - AMATO, A. - CALABRETTA, L. - CARUSO, A. - CAVALLARO, S. - COSENTINO, L. - COSTA, M. - DE FILIPPO, E. - DE LUCA, G. - GERACI, E. - GNOFFO, B. - MAIOLINO, C. - PASSARELLO, S. - PIRRONE, S. - POLITI, G. - PULVIRENTI, S. - RISITANO, F. - RIZZO, F. - SANTONOCITO, D. - TRIFIRO, A. - TRIMARCHI, M. - TUDISCO, S. - VECCHIO, G. Radioactive ion beam opportunities at the new FRAISE facility of INFN-LNS. In FRONTIERS IN PHYSICS, 2022, vol. 10, no., pp. ISSN 2296-424X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.1058419., Registrované v: WOS
  [1.1] SGOUROS, O. N. O. U. F. R. I. O. S. A multi-channel approach to the study of the O-18+Ti-48 reaction within the NUMEN project. In NUOVO CIMENTO C-COLLOQUIA AND COMMUNICATIONS IN PHYSICS, 2022, vol. 45, no. 4, pp. ISSN 2037-4909. Dostupné na: https://doi.org/10.1393/ncc/i2022-22070-3., Registrované v: WOS
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus