Publication list

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year/category for a list of publications
 • ALAM, Shahidul** - ALDOSARI, Haya - PETOUKHOFF, Christopher E. - VÁRY, Tomáš - ALTHOBAITI, Wejdan - ALQURASHI, Maryam - TANG, Hua - KHAN, Jafar I. - NÁDAŽDY, Vojtech - MÜLLER-BUSCHBAUM, Peter - WELCH, Gregory C. - LAQUAI, Frédéric**. Thermally-Induced Degradation in PM6:Y6-Based Bulk Heterojunction Organic Solar Cells. In Advanced Functional Materials, 2024, vol. 34, art. no. 2308076. ISSN 1616-301X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adfm.202308076 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADCA
 • BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter. Langmuir films—a universal method for fabricating organized monolayers from nanomaterials : Chapter 12. In Materials Nanoarchitectonics : From Integrated Molecular Systems to Advanced Devices. 1. vyd. - Netherlands : Elsevier, 2023, p. 255-279. ISBN 9780323994729. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99472-9.00003-1 Typ: ABC
 • BOHÁČ, Vlastimil** - TIWARI, Rupali - KRISTAK, Lubos - RÉH, Roman - HUDEC, Ján - ŠTOFANIK, Vladimír, 1975- - GIUDICE, Valentina Lo - TODARO, Luigi. The influence of the flatness of the particleboard composite samples on the accuracy of the measurement of thermal properties by pulse transient method. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3126, art. no. 020004. ISSN 0094-243X. Dostupné na internete: https://pubs.aip.org/aip/acp/article/3126/1/020004/3267847/The-influence-of-the-flatness-of-the-particleboard?searchresult=1 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADEB
 • BUTVINOVÁ, Beata** - ŠVEC, Peter - GEJDOŠ JANOTOVÁ, Irena - DIAS, Leonardo Viana - JANIČKOVIČ, Dušan - MAŤKO, Igor. Magnetic properties and structure of short-term annealed FeCuBPSi nanocrystalline alloys. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 590, art. no. 171662. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171662 (VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • BUTVINOVÁ, Beata** - DIAS, Leonardo Viana - GEJDOŠ JANOTOVÁ, Irena - MAŤKO, Igor - JANIČKOVIČ, Dušan - ŠVEC, Peter. Effect of Si content on magnetic properties of short-term annealed FeCuBPSi alloys. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 030002. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187480 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov) Typ: ADMB
 • DO, Hung Manh** - LE, Thi Hong Phong - TRAN, Dang Thanh - NGUYEN, Thi Ngoc Anh - ŠKORVÁNEK, Ivan** - KOVÁČ, Jozef - ŠVEC, Peter Jr. - PHAN, Manh Huong**. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, art. no. 100658. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2468-2179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • GMUCA, Štefan** - KLIMAN, Ján**. Low energy accelerator calibration using EBS resonances. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 040003. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187496 (VEGA 2/0181/21 : Metóda prípravy vzoriek pre IBA a XRF aplikácie) Typ: ADEB
 • GMUCOVÁ, Katarína** - KONÔPKA, Martin - FERIANCOVÁ, Lucia - NÁDAŽDY, Vojtech - BOKES, Peter - PUTALA, Martin. Analysis of structural defect states in thin films of small-molecular organic semiconductors using complex impedance data and DFT. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 020002. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187451 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADEB
 • HRDÁ, Jana** - MOŠKO, Martin - PÍŠ, I. - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - HUTÁR, Peter - PRECNER, Marián - DOBROČKA, Edmund - ŠPANKOVÁ, Marianna - HULMAN, Martin - CHROMIK, Štefan - ŠIFFALOVIČ, Peter - BONDINO, F. - SOJKOVÁ, Michaela**. Investigating structural, optical, and electron-transport properties of lithium intercalated few-layer MoS2 films: Unraveling the influence of disorder. In Applied Physics Letters, 2024, vol. 124, no. 123101. ISSN 0003-6951. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0191046 Typ: ADCA
 • HUANG, Y. - MANZOOR, Mumtaz - BRNDIAR, Ján - MILIVOJEVIC, M. - ŠTICH, Ivan**. Straintronics with single-layer MoS2: A quantum Monte Carlo study. In Physical Review Research, 2024, vol. 6, iss. 1, art. no. 013007. ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013007 (APVV-21-0272 : Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra presnými metódami kvantového Monte Carla. VEGA 2/0070/21 : Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER) Typ: ADMA
 • KLBIK, Ivan**. Is post-hypertonic lysis of human red blood cells caused by excessive cell volume regulation? In Cryobiology, 2024, vol. 114, art. no. 104795. ISSN 0011-2240. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2023.104795 (APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Typ: ADMA
 • KROH, Daniel - ATHANASOPOULOS, Stavros - NÁDAŽDY, Vojtech - KAHLE, Frank-Julian - BÄSSLER, Heinz - KÖHLER, Anna**. An Impedance Study of the Density of States Distribution in Blends of PM6:Y6 in Relation to Barrierless Dissociation of CT States. In Advanced Functional Materials, 2024, vol., art. no. 2302520. ISSN 1616-301X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adfm.202302520 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADMA
 • MANZOOR, Mumtaz** - IQBAL, Muhammad Waqas** - SADIQUE, Iqra - WABAIDUR, Saikh Mohammad - AL-AMMAR, Essam A. - ŠTICH, Ivan - SHARMA, Ramesh - ANSARI, Mohd Zahid. A DFT study: Tailoring Opto-Electronic and Thermoelectric Performance of K2SeX6 (X = Cl, Br) Double Perovskites for Solar Cell Advancements. In Chinese Journal of Physics, 2024, vol. 89, p. 278-289. ISSN 0577-9073. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cjph.2023.09.016 (APVV-21-0272 : Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra presnými metódami kvantového Monte Carla. VEGA 2/0070/21 : Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER) Typ: ADMA
 • NESTERENKO, V. O.** - VISHNEVSKIY, P. I. - REINHARD, P.-G. - REPKO, Anton - KVASIL, J. Microscopic analysis of dipole electric and magnetic strengths in 156 Gd. In European Physical Journal A, 2024, vol. 60, art. no. 28. ISSN 1434-6001. Dostupné na: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-024-01251-4 (APVV-20-0532 : Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier. VEGA 2/0067/21 : Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev) Typ: ADEA
 • SALEHTASH, Farnoush - ANNUŠOVÁ, Adriana - STEPURA, Anastasiia - SOYKA, Yaryna - HALAHOVETS, Yuriy - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - MIČUŠÍK, Matej - KOTLÁR, Mário - NÁDAŽDY, Peter - ALBRYCHT, Pawel - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva**. SERS performance of Ti3C2Tx MXene-based substrates correlates with surface morphology. In Materials, 2024, vol. 17, iss. 6, 1385, [15] p. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17061385 Typ: ADCA
 • TIWARI, Rupali** - HRČKA, Richard - BOHÁČ, Vlastimil - RÉH, Roman - GIUDICE, Valentina Lo - TODARO, Luigi - KRISTAK, Lubos. Investigation of thermophysical parameters of historical fir wood using hot disk method under room ambience. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3126, iss. 1, art. no. 020020. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0197636 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADMB
Citation, reviews:
1.1Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2Citations in domestic publications registered in Scopus
*3Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5Reviews in foreign publications
6Reviews in domestic publications
7Art critiques – foreign
8Art critiques – domestic
9Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus