Publication list

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year/category for a list of publications
 • ARAÚJO, Mateus - HUBER, Marcus - NAVASCUÉS, Miguel - PIVOLUSKA, Matej - TAVAKOLI, Armin. Quantum key distribution rates from semidefinite programming. In Quantum : the open journal for quantum science, 2023, vol. 7, p. 1019. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.702 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2521-327X. Dostupné na: https://doi.org/10.22331/q-2023-05-24-1019 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír - DVORAK, Jiří - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian - NOSKO, Martin**. In-situ Al-AlN metal matrix composites fabricated industrially at a large scale. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 9. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: AFG
 • BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil - DANKO, Martin**. The synthesis and spectral study of thiazolo[5,4-d]thiazole based small molecules using 1,3,4-oxadiazole as a linker for organic electronics. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 434, no. 1, art. no. 114217, [11] p. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114217 Typ: ADCA
 • BARTOŠ, Erik - DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana. Search for Damped Oscillating Structures from Charged Pion Electromagnetic Form Factor Data. In Dynamics, 2023, vol. 3, no. 1, p. 137-151. ISSN 2673-8716. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/dynamics3010009 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADEB
 • BOHÁČ, Vlastimil** - TIWARI, Rupali - KRIŠŤÁK, Luboš - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - VRETENÁR, Viliam. Thermal properties of Oak high density board measured by the pulse transient method for different heat pulse energy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020001. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163980 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADEB
 • BULLA, Lukas** - PIVOLUSKA, Matej** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert**. Nonlocal Temporal Interferometry for Highly Resilient Free-Space Quantum Communication. In Physical Review X, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 021001. (2022: 12.5 - IF, Q1 - JCR, 6.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3308. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.021001 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BULLA, Lukas** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert** - PIVOLUSKA, Matej**. Distribution of genuine high-dimensional entanglement over 10.2 km of noisy metropolitan atmosphere. In Physical Review A, 2023, vol. 107, art. no. L050402. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 1.11 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1050-2947. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.L050402 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Typ: ADCA
 • BYSTRICKÝ, Roman** - ŠKRÁTEK, Martin - RUSNÁK, Jaroslav - PRECNER, Marián - ŤAPAJNA, Milan - ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
 • CIFRANIČOVÁ, Katarína** - ŠAUŠA, Ondrej - KRÁLOVIČ, David Pavel - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena**. Microstructural study of different thick dimethacrylate-based samples using different amounts of photoinitiator. In Polymer Chemistry, 2023, vol. 14, p. 3372-3380. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Typ: ADCA
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - SOUSANI, Shima - KOTLÁR, Mário - ULLAH, Sami - GREGOR, Maroš - ŠČEPKA, Tomáš - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - SHAJI, Ashin - IGBARI, Femi - VÉGSO, Karol - NÁDAŽDY, Vojtech - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva. Tailoring the electronic properties of the SnO2 nanoparticle layer for n-i-p perovskite solar cells by Ti3C2Tx MXene. In Materials Today Communications, 2023, vol. 36, art.no. 106700, [10] p. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106700 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. VEGA 2/0041/21) Typ: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav* - DUBNIČKOVÁ, Anna Z.* - IVANOV, Mikhail A.* - LIPTAJ, Andrej**. B Meson Decays in the Covariant Confined Quark Model. In Symmetry-Basel, 2023, vol. 15, no. 8, art. no. 1542. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-8994. Dostupné na: https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.05412 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana - HOLKA, Lukáš - LIPTAJ, Andrej. Study of damped oscillating structures from charged and neutral K-meson electromagnetic form factors data. In European Physical Journal A, 2023, vol. 59, no. 8, art. no. 190. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.969 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1434-6001. Dostupné na: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01101-9 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita** - TOKÁROVÁ, Zita** - KOZMA, Erika - BALOGH, Róbert - VYKYDALOVÁ, Anna - MRÓZ, Wojciech - TOKÁR, Kamil. Thiazolo[5,4-d]thiazoles with a spirobifluorene moiety as novel D-p-A type organic hosts: design, synthesis, structure-property relationship and applications in electroluminescent devices. In New Journal of Chemistry, 2023, vol. 47, no. 23, p. 1165-11175. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.601 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1144-0546. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj01633a Typ: ADCA
 • ISMAEL, Islam Mohammed Ahmed - MIČUŠÍK, Matej - VYKYDALOVÁ, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - DANKO, Martin. A malleable polyester networks based on epsilon-caprolactone and Tulipalin A. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 52. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • KALINAY, Pavol - SLANINA, František. Ratchet effect in an asymmetric two-dimensional system of Janus particles. In Physical Review E, 2023, vol. 108, no. 1, art. no. 014606. (2022: 2.4 - IF, Q1 - JCR, 0.819 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.014606 (VEGA 2/0044/21 : Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch) Typ: ADCA
 • KIRPLUKS, M. - GODINA, D. - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ŠAUŠA, Ondrej - MODNIKS, J. - SIMAKOVS, K. - ANDERSONS, J.**. Effect of crosslink density on thermal aging of bio-based rigid low-density closed-cell polyurethane foams. In ACS Applied Polymer Materials, 2023, vol. 5, no. 6, p. 4305-4315. ISSN 2637-6105. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c00470 Typ: ADCA
 • KITYK, Anna** - ŠVEC, Peter - ŠOLTÝS, Ján - PAVLÍK, Viliam - HNATKO, Miroslav. Deep inside of the mechanism of electrochemical surface etching of α + β Ti6Al4V alloy in room-temperature deep eutectic solvent Ethaline. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 375, no. 121316. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121316 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art.no. 121711, [11] p. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In 9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference : BYPoS conference book. - Bratislava, Slovakia : Expresta, s.r.o., 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. Typ: AFD
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • KLBIK, Ivan - MELICHERČÍK, Milan - RUSNÁK, Jaroslav - ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. On the cryoprotective action of dimethylsulfoxide. In 11th Visegrad symposium on biomolecular interactions : Book of Abstracts. - Wien, Austria : Institut für Computergestützte Biologische Chemie, 2023, p. 29. Typ: GII
 • KOČÍ, M.** - IZSÁK, Tibor - VANKO, Gabriel - SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - SZABÓ, O. - HUSÁK, M. - VÉGSO, Karol - VARGA, Marian - KROMKA, A. Improved gas sensing capabilities of MoS2/diamond heterostructures at room temperature. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 34206-34214. (2022: 9.5 - IF, Q1 - JCR, 2.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.3c04438 (MoRePro 19MRP0010) Typ:
 • KRÁLOVIČ, David Pavel - CIFRANIČOVÁ, Katarína - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Effect of AESo and VDM ratios in biopolymers on crosslinking density and correlation with free-volume properties investigated by positron annihilation spectroscopy. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • LIPTAJ, Andrej**. Statistical approach for highest precision numerical differentiation. In Mathematics and Computers in Simulation, 2023, vol. 203, p. 92-11. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.755 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4754. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.06.024 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Typ: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Operator solution of the light-front Thirring-Wess model. In Physical Review D, 2023, vol. 107, no. 10, art. no. 105009. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.639 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-7998. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.105009 Typ: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Physical content of the bosonized light-front Schwinger model. In Modern Physics Letters A, 2022, vol. 37, no. 39-40, art. no. 2250252. (2021: 1.594 - IF, Q2 - JCR, 0.389 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0217-7323. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S0217732322502522 Typ: ADCA
 • MASAR, Milan - ALI, Hassan - GULER, Ali Can - URBANEK, Michal - URBANEK, Pavel - HANULIKOVA, Barbora - PISTEKOVA, Hana - ANNUŠOVÁ, Adriana - MACHOVSKY, Michal** - KURITKA, Ivo. Multifunctional bandgap-reduced ZnO nanocrystals for photocatalysis, self-cleaning, and antibacterial glass surfaces. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 656, art. no. 130447. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130447 Typ: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADMA
 • RUSNÁK, Jaroslav - PECZ, Michal - ŠKOVIERA, Ján - KLBIK, Ivan. Thermal DLTS study of the defect states of PELLE polymer. In Discover Materials, 2023, vol. 3, art. no. 22. ISSN 2730-7727. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43939-023-00059-1 (VEGA 2/0162/22. APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Typ: ADEB
 • SOJKOVÁ, Michaela** - PÍŠ, I. - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Peter - DOBROČKA, Edmund - KRBAL, M. - FONS, P.J. - MUNNIK, F. - MAGNANO, E. - HULMAN, Martin - BONDINO, F.**. Lithium-induced reorientation of few-layer MoS2 films. In Chemistry of Materials, 2023, vol. 35, p. 6246-6257. (2022: 8.6 - IF, Q1 - JCR, 2.869 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0897-4756. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00669 (VEGA 2/0059/21. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy) Typ: ADCA
 • SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - ŠIFFALOVIČ, Peter - HULMAN, Martin. Novel approach in fabrication of few-layer transition metal dichalcogenide films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. - Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 32-35. ISBN 978-80-554-1977-0. (APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Typ: AFD
 • SOULIOTIS, G.A.** - KOULOURIS, S. - CAPPUZZELLO, F. - CARBONE, D. - PAKOU, A. - AGODI, C. - BRISCHETTO, G. - CALABRESE, S. - CAVALLARO, M. - CIRALDO, I. - KLIMO, Jozef - SGOUROS, O. - SOUKERAS, V. - SPATAFORA, A. - TORRESI, D. - VESELSKY, M. Identification of medium mass (A=60-80) ejectiles from 15 MeV/nucleon peripheral heavy-ion collisions with the MAGNEX large-acceptance spectrometer. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, vol. 1031, art. no. 166588. (2021: 1.335 - IF, Q3 - JCR, 0.629 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0168-9002. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.166588 Typ: ADCA
  Citations:
  [1.1] MARTORANA, N. S. - CARDELLA, G. - GUAZZONI, C. - PAGANO, E. - RUSSO, A. D. - RUSSOTTO, P. - ACOSTA, L. - AMATO, A. - CALABRETTA, L. - CARUSO, A. - CAVALLARO, S. - COSENTINO, L. - COSTA, M. - DE FILIPPO, E. - DE LUCA, G. - GERACI, E. - GNOFFO, B. - MAIOLINO, C. - PASSARELLO, S. - PIRRONE, S. - POLITI, G. - PULVIRENTI, S. - RISITANO, F. - RIZZO, F. - SANTONOCITO, D. - TRIFIRO, A. - TRIMARCHI, M. - TUDISCO, S. - VECCHIO, G. Radioactive ion beam opportunities at the new FRAISE facility of INFN-LNS. In FRONTIERS IN PHYSICS, 2022, vol. 10, no., pp. ISSN 2296-424X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.1058419., Registrované v: WOS
 • ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - CIFRANIČOVÁ, Katarína - KRÁLOVIČ, David Pavel - STIEVENARD, Martin - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej. Microstructural features of dimethacrylate-based networks. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 46. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • TIWARI, Rupali** - BOHÁČ, Vlastimil - KRISTAK, Lubos - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - HUDEC, Ján. Thermophysical properties of low-density Alder wood (Alnus cordata Loisel) under room ambience. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020021. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163205 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Typ: ADEB
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
Citation, reviews:
1.1Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2Citations in domestic publications registered in Scopus
*3Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5Reviews in foreign publications
6Reviews in domestic publications
7Art critiques – foreign
8Art critiques – domestic
9Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus