Post-doc

Podporný Fond Štefana Schwarza

Postdoktorandský program SAV je určený pre absolventov denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia, fond umožňuje organizáciám SAV prijať do pracovného pomeru mladých vedeckých pracovníkov.

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

Súťaž pre vedcov do 35 rokov veku má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii, otvorenej všetkým vedeckým odborom. Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

IP SAS Fellow

FÚ SAV každoročne vypisuje konkurz na obsadenie postdoktorandského miesta financovaného z vlastných prostriedkov. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti.