Interné dokumenty ústavu

Základné dokumenty ústavu

 • Zakladacia listina – úplné znenie / PDF
 • Organizačný poriadok / PDF
 • Pracovný poriadok / PDF
 • Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov / PDF
 • Pravidlá tvorby rozpočtu / PDF
 • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady / PDF
 • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady / PDF
 • Rokovací poriadok správnej rady / PDF
 • Rokovací poriadok vedeckej rady / PDF
 • Rokovací poriadok dozornej rady (dokument sa pripravuje)
 • Plán rodovej rovnosti (dokument sa pripravuje)
 • Štatút Emeritného vedeckého pracovníka FÚ SAV, v. v. i. / PDF

Zápisy riadiacich orgánov (prístup s heslom)