Interné dokumenty ústavu

Základné dokumenty ústavu

 • Zakladacia listina [dod. č2 – 27. 11. 2023] / PDF
 • Organizačný poriadok / PDF
 • Pracovný poriadok / PDF
 • Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov / PDF
 • Pravidlá tvorby rozpočtu / PDF
 • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady / PDF
 • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady / PDF
 • Rokovací poriadok správnej rady / PDF
 • Rokovací poriadok vedeckej rady / PDF
 • Rokovací poriadok dozornej rady (dokument sa pripravuje)
 • Plán rodovej rovnosti / PDF
 • Štatút Emeritného vedeckého pracovníka FÚ SAV, v. v. i. / PDF

Zápisy riadiacich orgánov (prístup s heslom)

Staršie verzie dokumentov

 • Zakladacia listina [dod. č1 – 11. 02. 2022] / PDF