Popularizačné aktivity

Pre širokú verejnosť Fyzikálny ústav SAV poskytuje voľné prednášky a prehliadky našich Laboratórií.

Záujemcovia o prehliadky sú vítaní počas celého roka, avšak je potrebné sa dopredu prihlásiť u kontaktnej osoby: Andrej Liptaj

Témy prednášok sú uvedené v poskytnutom zozname. Môžete si ich prísť vypočuť do našich priestorov alebo Vám ich prídu naši pracovníci predniesť priamo na školu či iné pracovisko.

 • Zoznam popularizačných prednášok / PDF

Niektoré témy z ponuky:

 • Ako vyzerá periodická sústava chemických prvkov v 21. storočí (Martin Venhart)
 • Odkiaľ sa vzali chemické prvky vo vesmíre (Martin Venhart)
 • Sólo pre technécium (Martin Venhart)
 • Aký tvar majú atómové jadrá – sága spektrometra TATRA v CERN (Martin Venhart)
 • Ako nám urýchľovače častíc uľahčujú život (Erik Bartoš)
 • Krátky pohľad do sveta subatomárnych častíc (Erik Bartoš)
 • Kvantová fyzika v zakrivenom priestore (Andrej Gendiar)
 • Nakuknutie do sveta kvantového počítania a kryptografie (Michal Sedlák)
 • Kovové sklo (Peter Švec)
 • Termofyzika vo vede a v praxi (Vlastimil Boháč)
 • Monitorovanie rastu tenkých vrstiev v reálnom čase pomocou rozptylu rtg lúčov (Peter Šiffalovič)
 • Kúsok živej prírody v modernej elektronike (Naďa Mrkývková)
 • Aj ty používaš nanotechnológie (vedel si o tom?) (Naďa Mrkývková)
 • Liečba pomocou nanomateriálov (Adriana Annušová, Anna Kálosi)
 • Načo je nám vôbec veda? (Martin Venhart)
 • Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (Andrej Liptaj)
 • Fyzika hudby (Andrej Liptaj)
 • Ako veci fungujú (Martin Plesch)
 • Rumburakov neviditeľný plášť (Martin Plesch)
 • Kedy poletíme na Mars? (Pavol Kalinay)

Poznámka: zameranie prednášok je orientačné, všetky témy sú určené pre široké publikum.