Popularizačné aktivity

Pre širokú verejnosť Fyzikálny ústav SAV poskytuje voľné prednášky a prehliadky našich Laboratórií. Každoročne sa zúčastňuje Európskej noci výskumníkov a na svojej pôde organizuje (Týž)Deň otvorených dverí.

Záujemcovia o prehliadky sú vítaní počas celého roka, avšak je potrebné sa dopredu prihlásiť u kontaktnej osoby: Andrej Liptaj

Témy prednášok sú uvedené v poskytnutom zozname. Môžete si ich prísť vypočuť do našich priestorov alebo Vám ich prídu naši pracovníci predniesť priamo na školu či iné pracovisko.

  • Zoznam popularizačných prednášok / PDF