menu
  • Slider2

  • Slider3

  • Slider1

  • Slider4

  • Slider5

Veda je budúcnosť
Vitajte na stránkach Fyzikálneho ústavu SAV

Veda a výskum

Hlavný výskum FÚ SAV je zameraný na

  • prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií
  • modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie
  • návrh nových 3D a 2D materiálov
  • výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky
  • štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky

Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV.

Štúdium

Fyzikálny ústav SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia uskutočňuje vzdelávanie študentov pre programy tretieho stupňa. Hlavnými spolupartnermi sú Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Akreditované študijné odbory sú Elektrotechnika, Fyzika a Chémia so zameraním na:

  • fyzikálne inžinierstvo (E)
  • teoretická fyzika a matematická fyzika (F)
  • fyzika kondenzovaných látok a akustika (F)
  • kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (F)
  • jadrová a subjadrová fyzika (F)
  • jadrová chémia (Ch)

Najbližšie udalosti

 |  Oznam

Do 30. 4. 2021 sa prijímajú prihlášky na doktorandské štúdium na FÚ SAV.