Odbory

Kontaktné údaje

predseda:RNDr. Igor Maťko, CSc.
hospodár:RNDr. Monika Hofbauerová, PhD.
 • Prihláška za člena ZOOZ / PDF

Kolektívne zmluvy

 • 2022 / PDF
  • Dodatok č. 1 / PDF
  • Dodatok č. 2 / PDF
  • Dodatok č. 3 (29. 5. 2023) / PDF
  • Dodatok č. 4 (26. 9. 2023) / PDF
 • 2020 / PDF
 • 2019 / PDF
  • Dodatok č. 1 / PDF
  • Dodatok č. 2 / PDF
 • 2018 / PDF
  • Dodatok č. 1 / PDF
  • Dodatok č. 2 / PDF
 • 2017 / PDF
  • Dodatok č. 1 / PDF
  • Dodatok č. 2 / PDF