Plán obnovy

Štipendium POO Ukrajina Iryna P. Timchenko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00069
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Adresa prijímateľa: Dúbravská cesta 9, 845 11, Bratislava

Kontaktné osoby prijímateľa:
doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
Mgr. Andrej Herzáň, PhD.

Trvanie projektu: od 01.11.2022 do 31.10.2025

Výskumníčka: Mgr. Iryna P. Timchenko, PhD. (R3 – samostatný výskumný pracovník)

Štipendium POO Ukrajina Yuriy Plevachuk

Kód projektu: 09I03-03-V01-00047
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Adresa prijímateľa: Dúbravská cesta 9, 845 11, Bratislava

Kontaktné osoby prijímateľa:
doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
Ing. Peter Švec, DrSc.

Trvanie projektu: od 01.01.2023 do 31.12.2025

Výskumník: Prof. Yuriy Plevachuk, DrSc. (R4 – vedúci výskumný pracovník)

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov (R1)

Kód projektu: 09I03-03-V02-00015
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Adresa prijímateľa: Dúbravská cesta 9, 845 11, Bratislava

Kontaktné osoby prijímateľa:
doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

PhD. študent / téma: Matej Moško / QM in the language of tensor networks
PhD. študentka / téma: Ardra Ajitha Vijayan / Higher-order quantum computation

Pracovisko, kde sa realizuje výskumná aktivita: Centrum pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.