Laboratórium jadrovej fyziky v Piešťanoch

Vedúci laboratória:Mgr. Martin Venhart, PhD.

Laboratórium je vybavené dvoma elektrostatickými urýchľovačmi na nízke energie, sadou detetorov na meranie rtg. žiarenia, gama žiarenia, nabitých častíc a neutrónov. Na spracovanie signálov z detektorov sú k dispozícii digitálna a analógová elektronika. Laboratórium je vybavené aj výkonnou pracovnou stanicou na spracovanie informácie z experimentov.

Tandemový elektrostatický urýchľovač typu Tandetron®

Tandetron®

Tandemový elektrostatický urýchľovač typu Tandetron® s terminálovým napätím maximálne 2 MV. Je vybavený iónovým zdrojom, umožňujúcim produkciu zväzkov protónov, deuterónov a alfa častíc s energiou v rozsahu 100 keV – 4 MeV (do 6 MeV u alfa častíc).

Zdroj: DOBUDOVANIE

Elektrostatický open-air urýchľovač nabitých častíc

Elektrostatický open-air urýchľovač nabitých častíc s maximalnym urýchľovacím napätím 250 kV., Umožňuje urýchľovať ľahké ióny H,D.

Zdroj: PVC HAJE

Detektory jadrového žiarenia s elektronikou

Analytický RTG mikroskop Horiba XGT 7200

Analytický RTG mikroskop Horiba XGT 7200 umožňujúci prvkovú analýzu vzoriek, meranie hrúbky terčov a pod.

Zdroj: PVC HAJE

Páskový transportný systém TATRA

TApe TRAnsportation system

Páskový transportný systém TATRA pôvodne vyvinutý pre experiment IS521 na zariadení CERN-ISOLDE. Systém umožňuje transport rádioaktívnych vzoriek vytvorených depozíciou zväzku na kovovú pásku. Unikátne vákuové vlastnosti a radiačná odolnosť použitých materiálov, ktoré boli špeciálne za týmto účelom vyvinuté na FÚ SAV, robia tento systém jedným z najlepších svojho druhu na svete.

Zdroj: Vlastný vývoj

Digitálny systém zberu dát z detektorov žiarenia

Digitálny systém zberu dát z detektorov žiarenia na báze digitizéru Pixie-16. Systém je vybavený tromi kartami rovnakého typu (t. j., 48 kanálmi) s frekvenciou 250 MHz a rozlíšením 14 bit. Digitizéry sú doplnené časovo-digitálnym prevodníkom typu Acquiris s rozlíšením 5 ps a 12-timi nezávislými kanálmi. Celý systém pracuje na zbernici typu PXI a komunikuje s riadicim PC pomocou optického kábla.

Zdroj: PVC HAJE, ALLEGRO

Analógový systém zberu dát

Analógový systém zberu dát založený na amplitúdovo-digitálnych prevodníkoch so 4096 kanálmi, založený na formáte CAMAC.

Zdroj: PVC HAJE

Planárny Si(Li) detektor

Planárny Si(Li) detektor s hrúbkou 5 mm a plochou 80 mm2 s odnímateľným berýliovým okienkom a chladený tekutým dusíkom. Detektor môže byť využitý na meranie gama žiarenia nízkych energií a na detekciu konverzných elektrónov s vysokým rozlíšením. Detektor je umiestnený v posuvnom kryostate, ktorý umožňuje jeho oddelenie od vákua v meracej komore.

Zdroj: PVC HAJE

Pole LaBr3(Ce) scintilačných detektorov

Pole LaBr3(Ce) scintilačných detektorov. Detektory sa vyznačujú rýchlou a odozvou a relatívne dobrým energetickým rozlíšením.

Zdroj: ALLEGRO

Pole koaxiálnych germániových detektorov

Pole koaxiálnych germániových detektorov, ktoré pozostáva z jedného detektora typu p s relatívnou účinnosťou 80 % a troch detektorov typu n s relatívnou účinnosťou 70 %. Všetky detektory sú vybavené elektrickým chladením bez nutnosti použitia tekutého dusíka.

Zdroj: PVC HAJE, ALLEGRO

Simulácia a vyhodnocovanie experimentálnych údajov

Výkonná pracovná stanica

Výkonná pracovná stanica umožňujúca masívnu paralelizáciu výpočtov. Systém je vybavený štyrmi koprocesorovými kartami typu Xeon Phi. Každá z kariet obsahuje 61 jadier, pričom každé jadro umožňuje súčasné spustenie štyroch výpočtových vlákien. Každá karta je vybavená 32 GB pamäte. Okrem kariet system obsahuje dva osemjadrové procesory typu Xeon.

Zdroj: PVC HAJE

Pracovná stanica

Pracovná stanica určenou na analýzu experimentálnych dát. Systém je vybavený šesťjadrovým procesorom typu Intel i7 s frekvenciou 3.2 GHz, 64 GB operačnej pamäti a celkovo 9,5 TB diskového priestoru (1 TB používateľský disk, 500 GB systémový SSD disk a 8 GB dátového priestoru, ktorý tvorí 8 diskov s rychlosťou 10 kRPM operujúcich v rýchlom móde RAID0).

Zdroj: PVC HAJE

Projekty v ktorých bola získaná infraštruktúra

  • DOBUDOVANIE – Dobudovanie infraštruktúry FÚ SAV v oblastiach výskumu a diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a materiálov s využitím metód jadrovej fyziky, ITMS 26210120023
  • PVC HAJE – Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach, ITMS 26220220147
  • ALLEGRO – Výskumné centrum Allegro, ITMS 26220220198