Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedecký tajomník a predseda vedeckej rady
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
kvantová teória poľa, Štandardný model
T:     02/ 59410 kl. 512
ORCID:   ORCID