menu

Otvorenie spoločného laserového laboratória

Slávnostné otvorenie spoločného laseroveho laboratoria FÚ SAV, PrF UK a Medzinárodného laserového centra sa uskutočnilo 27. 1. 2012 na Prírodovedeckej fakulte UK, v Mlynskej doline, Bratislave. Pracovisko vzniklo v rámci projektu meta-QUTE, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, a disponuje femto-sekundovým laserom s najväčším okamžitým výkonom na Slovensku (130 GigaWatt v impulze). Viac informacii na stránke QUTE .