Ako komunikovať vedu?!

Referát pre komunikáciu a médiá SAV pripravil pre pracovníkov Komunikačný manuál / PDF, ktorý poskytuje informácie a rady ako efektívne propagovať vedu v médiách.

V manuále okrem iného nájdete odpovede na otázky ako písať texty pre médiá, pripravovať tlačové správy, poskytovať interview, pripravovať fotodokumentáciu.

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na pracovníkov Referátu pre komunikáciu a médiá SAV.