Možnosť publikovania v odbornom časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb)

TTb je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti prevažne z akademického a vedeckého prostredia. Časopis je určený pre akademikov, vedcov, pracovníkov centier transferu technológií, startupistov, podnikateľov, ale i študentov rozličných odborov. Časopis spĺňa podmienky periodika typu Open Access a uchádza sa o indexovanie v medzinárodných databázach DOAJ, EBSCO, ProQuest a OpenAIRE. 

Viac o časopise nájdete na https://ttb.sk/.