Podávanie prihlášok na výber doktorandov

Update 12/04/2024:

Výberová komisia zasadne v piatok 19. apríla 2024 o 9:00 v Zasadačke 295.


Termín na podanie prihlášok do výberu doktorandov financovaných z ústavných zdrojov je 7. apríl 2024.

Viac informácií nájdete v časti „Ako sa prihlásiť na doktorandské štúdium?“ v Organizácii štúdia alebo v Pravidlách výberu financovania doktorandov / PDF

Prihlášky poslať na adresu job.fusav@savba.sk