menu

3. zasadnutie VR

Pozvánka na 3. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 3. zasadnutie