menu

Novoročný príhovor riaditeľa

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2015.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor riaditeľa", ktorý sa uskutoční 12. januára 2015 o 10:00 v auditóriu QUTE.

S pozdravom,

Stanislav Hlaváč
riaditeľ FÚ SAV