menu

21. zasadnutie VR

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka