menu

Výzva VEGA 2019

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania žiadosti o finančný príspevok je od 1. marca 2018 do 27. apríla 2018 do 14.00 hod.

Podmienky a podrobnosti sú uvedené vo výzve.