menu

Scény z fyzikálneho života alebo Jednosmerný Kinoautomat

RNDr. Štefan Olejník, DrSc.

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Abstrakt:

V prednáške sa sústredím na niekoľko epizód z takmer štyridsiatich rokov pôsobenia vo Fyzikálnom ústave SAV, hlavne na niekoľko osobností a náhod, ktoré ovplyvnili moju dráhu vo fyzike. Načrtnem pritom – populárne a bez technických podrobností – zopár hlavných výsledkov, na ktorých som sa podieľal.

Oznam o prednáške