menu

Upgrade web servera

Upgrade CMS Typo3 našej web stánky spojený s upgradom centrálneho web servera.

CMS web stránky bol upgradnutý na verziu Typo3 v. 8.7.8 v spojení s upgradom centrálneho web servera. Server beží s novým OS, jeho súčasťou je PHP 7.0 a MySQL 5.7.