menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Vyjadrenie Akademickej obce.

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Vyjadrenie akademickej obce ku kandidátovi na miesto riaditeľa FÚ SAV

undefinedPozvánka