menu

Noc výskumníkov 2014

Stará tržnica, Bratislava

Posledný septembrový piatok — 26. 9. 2014 sa bude konať 8. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku „Noc výskumníkov“.

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied sa plánuje zúčastniť podujatia štyrmi samostatnými expozíciami v bratislavskej Starej tržnice. Zamestanci FÚ SAV budú v čase 9:00 — 00:00 oboznamovať návštevníkov s výskumom prebiehajúcim na FÚ SAV pri vedeckých stánkoch venovaných témam:

  1. Nanotechnológie budúcnosti
  2. IS521 — prvý slovenský experiment v CERN
  3. Zaujímavé fyzikálne experimenty
  4. Kovové sklá

Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní.

Nenechajte si ujsť fantastické vedecké dobrodružstvá!