menu

Športovo-branný deň

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

Srdečne vás pozývame na športovo-branný deň, ktorý sa bude konať, ako už tradične, na lúke pred Snežienkou dňa 30. 9. 2014 od 10:00.

(V prípade nevhyhovujúceho počasia sa termín bude posúvať k 2. 10. 2014)

Organizátorom podujatia je FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV.

undefinedPozvánka