menu

Zmena: Observatoř Pierra Augera – současný stav a výhledy do budoucna

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Z dôvodu odstávky vody na FÚ SAV, je seminár presunutý na 3. júla 2014.