menu

Nová stránka Fyzikálneho ústavu

Spustenie do užívania.

Nová webstránka Fyzikálneho ústavu beží na staronovej adrese www.fu.sav.sk, pôvodná stránka je stále dostupná na adrese www.fuold.sav.sk.