menu

Fyzikálne aspekty historických udalostí II.

Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári