menu

2. zasadnutie VR

Pozvánka na 2. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Pozvánka