menu

Nové výzvy Horizont 2020

V rámci prípravy nových pracovných programov (pre jednotlivé oblasti Horizontu 2020) na obdobie 2018 – 2020 Európska komisia oficiálne zverejnila 17 tzv. Scoping papers. Predstavujú východiskové tézy pre jednotlivé oblasti H2020 a ich základe budú stanovené a rozpracované témy pre jednotlivé výzvy (oblasti H2020/roky).

Spolu s nimi bol zverejnený tiež tzv. overarching document. Ten predstavuje celkové strategické zameranie programu Horizont 2020 na obdobie 2018 – 2020.

Jednotlivé pracovné prgramy budú oficiálne zverejnené na jeseň tohto roku a očakáva sa uzávierka prvých výziev ešte do konca tohto roku.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Horizont 2020 alebo kontaktujte Národný kontaktý bod v zastúpení  RNDr. Dušanom Janičkovičom.