menu

Doktorandský seminár

Erik Bartoš (FÚ SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Úvodné stretnutie doktorandov Fyzikálneho ústavu.