menu

In-situ study of thin film growth by X-ray scattering

Martin Hodas (FÚ SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Program:

  1. Prezentácia doktoranda
  2. Diskusia

undefinedOznam o seminári