menu

Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium 2015/16

Termín podania undefinedprihlášky na doktorandské štúdium na Fyzikálnom ústave SAV je do 31. mája 2015. Vyplnenú prihlášku odovzdajte na Sekretariáte.

Termín prijímacích pohovorov bude stanovený neskôr, uchádzači a školitelia budú informovaní dopredu.