menu

Slováci šéfujú experimentu v CERN­

Pracovníci Fyzikálneho ústavu ziskali ISOLDE v CERN pre svoje pokusy na 4 dni.

Na exotickú 8-pásku plánujú vedci z Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV zachytávať nestabilné jadrá ortuti, ktoré transmutujú v priebehu sekundy na zlato 179-Au. Unikátny experiment je riadený slovenskými špecialistami: M.V. a M.V.. Informácia sa už objavila v médiách aj v dennej tlači. Cieľom pokusov je skúmať tvar jadier zlata.