menu

8. zasadnutie VR

Pozvánka na 8. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedPozvánka na 8. zasadnutie