menu

Sekretariát ústavu

Adresa:
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied,
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

GPS: 48.168892, 17.070320

Telefón: +421 2 59410 501

Email: secretary.fusav@savba.sk

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte sekretárku riaditeľa ústavu Angeliku Winczerovú.