menu

Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr

Vedúci oddelenia:  Ing. Matej Jergel, DrSc.

Zástupca vedúceho:  RNDr. Eva Majková, DrSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/ml

Výskumná činnosť:

Hlavné smery výskumu na oddelení sú:

 • príprava a výskum anorganických tenkých vrstiev a multivrstiev pre aplikácie v rtg UV optike, (opto)elektronike, spintronike a senzoroch
 • príprava nanočastíc kovov a oxidov kovov, uhlíkových nanobodiek a nanovločiek 2D materiálov a komplexné štúdium javov ich samousporiadania do 2D a 3D nanoštruktúr pre aplikácie v (opto)elektronike, fotovoltike a senzoroch
 • vývoj a príprava hybridných perovskitových solárnych článkov s modifikovanými rozhraniami a zvýšenou stabilitou
 • nové typy van der Waalsových heteroštruktúr z 2D materiálov a malých organických molekúl pre (opto)elektroniku a fotovoltiku
 • vývoj biokonjugovaných a špeciálne funkcionalizovaných 2D nanoplatforiem pre selektívnu dodávku liečiva a termálnu fototerapiu nádorových buniek
 • elektrónová štruktúra a defekty v organických a anorganických polovodičoch a hybridných vrstvových systémoch
 • vývoj a aplikácia pokročilých röntgenových metód pre štúdium nanoštruktúr a procesov na nanoškále v reálnom čase
 • vývoj a návrh nových prvkov difrakčnej optiky pre röntgenovú metrológiu a implementácia technológie nanoobrábania pre vysoko kvalitné röntgenové povrchy
 • vývoj unikátnych laboratórnych zariadení pre diagnostiku nanoštruktúr

Infraštruktúra oddelenia: Oddelenie disponuje modernou technologickou a prístrojovou infraštruktúrou pre výskum v oblasti nanotechnológií a nanovied sústredenou v klastri laboratórií Nanolab, zahŕňajúceho:

 • laboratórium depozície z kvapalnej fázy
 • laboratórium techbológií iónového zväzku
 • laboratórium PVD depozície
 • laboratórium fotovoltaiky
 • laboratórium technológií laserového zväzku
 • laboratórium chemickej a termálnej prípravy
 • laboratórium röntgenového žiarenia
 • laboratórium optických a spektroskopických techník
 • laboratórium techník skenovacej sondy
 • laboratórium elektrických a elektrochemických meraní
 • laboratórium magnetických meraní

Zoznam pracovníkov OMN

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
fyziaannsavbask209 107 71ORCID vedecká pracovníčka
monika.benkovicovasavbask209 107 77ORCID vedecká pracovníčka
michal.bodiksavbask209 107 71ORCID vedecký pracovník
fyzifarasavbask doktorand
katarina.gmucovasavbask209 107 62, 209 107 74ORCID vedecká pracovníčka
yurij.halahovecsavbask209 107 77 vedecký pracovník
vladimir.heldsavbask doktorand
jan.ivancosavbask209 107 61ORCID vedecký pracovník
matej.jergelsavbask209 107 60ORCID vedúci oddelenia
anna.kalosisavbaskORCID vedecká pracovníčka
209 107 62 vedecký pracovník
stefan.lubysavbask59410 574 vedecký pracovník
eva.majkovasavbask59410 527, 209 107 63ORCID zástupkyňa vedúceho oddelenia
nada.mrkyvkovasavbask209 107 60ORCID vedecká pracovníčka
peter.nadazdysavbask209 107 71ORCID vedecký pracovník
vojtech.nadazdysavbask209 107 61ORCID vedecký pracovník
fyzifasasavbask209 107 71ORCID doktorandka
rudolf.senderaksavbask033/7624075 technik
peter.siffalovicsavbask209 107 66ORCID vedecký pracovník
fyzisimasavbask doktorandka
daniel.truchansavbask doktorand
karol.vegsosavbask209 107 66ORCID vedecký pracovník