menu

Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr

Vedúci oddelenia:  Ing. Matej Jergel, DrSc.

Zástupca vedúceho:  RNDr. Eva Majková, DrSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/ml

Výskumná činnosť:

Hlavné smery výskumu na oddelení sú:

 • vývoj planárnych a tvarovaných tenkých vrstiev a multivrstiev pre aplikácie v rtg‑UV optike, spintronike a senzoroch
 • syntéza nanočastíc kovov a oxidov kovov a komplexné štúdium javov samousporiadania nanočastíc a tvorby nových fáz
 • príprava usporiadaných dvoj- a trojdimenzionálnych nanočasticových súborov a ich aplikácia do vysokocitlivých detektorov plynov a deformácie
 • vývoj a príprava organických solárnych článkov s využitím plazmonických nanočastíc
 • vývoj technológie prípravy tenkých vrstiev grafénu a oxidu grafénu a ich aplikácia do fotovoltiky a senzorov
 • vývoj superhydrofóbnych multifunkčných povlakov
 • elektrónová štruktúra a defekty v organických a anorganických polovodičoch a hybridných vrstvových systémoch
 • vývoj a aplikácia pokročilých rtg metód a prvkov rtg difrakčnej optiky pre charakterizáciu nanoštruktúr a rozhraní
 • vývoj unikátnych laboratórnych zariadení pre diagnostiku nanoštruktúr

Infraštruktúra oddelenia: Oddelenie disponuje modernou technologickou a prístrojovou infraštruktúrou pre výskum v oblasti nanotechnológií a nanovied sústredenou v klastri laboratórií Nanolab, zahŕňajúceho:

 • laboratórium depozície z kvapalnej fázy
 • laboratórium techbológií iónového zväzku
 • laboratórium PVD depozície
 • laboratórium fotovoltaiky
 • laboratórium technológií laserového zväzku
 • laboratórium chemickej a termálnej prípravy
 • laboratórium röntgenového žiarenia
 • laboratórium optických a spektroskopických techník
 • laboratórium techník skenovacej sondy
 • laboratórium elektrických a elektrochemických meraní
 • laboratórium magnetických meraní

Zoznam pracovníkov OMN

PriezviskoMenoEmailTelefónPozícia
AnnušováAdrianafyziaannsavbask209 107 71
BenkovičováMonikamonika.benkovicovasavbask209 107 77
BodíkMichalmichal.bodiksavbask209 107 71doktorand
BrunováAlicaalica.brunovagmailcom209 107 71doktorandka
GmucováKatarínakatarina.gmucovasavbask209 107 62, 209 107 74
HagaraJakubjakub.hagarasavbaskdoktorand
HalahovetsYuriyyurij.halahovecsavbask209 107 77
IvančoJánjan.ivancosavbask209 107 61
JergelMatejmatej.jergelsavbask209 107 60vedúci oddelenia
KálosiAnnaanna.kalosisavbaskdoktorandka
KotlárMário209 107 62
LányiŠtefanstefan.lanyisavbask59410 525
LubyŠtefanstefan.lubysavbask59410 574
MajkováEvaeva.majkovasavbask59410 527, 209 107 63zástupkyňa vedúceho oddelenia
MrkývkováNaďanada.mrkyvkovasavbask209 107 60
NádaždyVojtechvojtech.nadazdysavbask209 107 61
NádaždyPeterpeter.nadazdysavbask209 107 71doktorand
SenderákRudolfrudolf.senderaksavbask033/7624075
ShajiAshinashin.shajisavbaskdoktorand
SubairRiyasfyziriyasavbaskdoktorand
ŠiffalovičPeterpeter.siffalovicsavbask209 107 66
ŠkovieraJánfyziskjasavbask
VégsöKarolkarol.vegsosavbask209 107 66
ZvončekováJanajana.zvoncekovasavbask033/7624075