menu

Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov

Vedúci oddelenia:  RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc..

Zástupca vedúceho:  prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

Webová stránka:  dcps.sav.sk/sk

Výskumná činnosť:

Výskum na oddelení pozostáva z teoretického skúmania rôznych komplexných fyzikálnych systémov analytickými a numerickými metódami. Hlavné smery v súčasnosti sú:

  • počítačové modelovanie kondenzovaných systémov (Center for Computational Material Science),
  • štatistická mechanika nízkodimenzionálnych coulombovských systémov,
  • transportné procesy v kvázijednorozmerných štruktúrach,
  • bezpečnosť a efektivita kvantového spracovania informácie,
  • mechanizmus uväznenia a narušenia symetrií v kalibračných teóriách na mriežke a na svetelnom fronte.

Podrobnosti o pracovníkoch a aktivitách oddelenia nájdete na jeho webovej stránke.

Zoznam pracovníkov OKFS

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Jurajjuraj.bohaciksavbask59410 516ORCIDvedecký pracovník
Jánjan.brndiarsavbask209 107 32ORCIDvedecký pracovník
Mirditmirdit.dodagmailcomdoktorand
Peterpeter.filipsavbask59410 516vedecký pracovník
Pavolpavol.kalinaysavbask59410 529ORCIDvedecký pracovník
Ľubomírlubomir.martinovicsavbask59410 553vedecký pracovník
Matejmatej.pivoluskasavbask59410 559vedecký pracovník
Martinmartin.pleschsavbask59410 559, 209 107 11, 209 107 07ORCIDvedecký pracovník
Evapospiloveva255gmailcomdoktorandka
Ladislavladislav.samajsavbask59410 522vedúci oddelenia
Ivanivan.stichsavbask209 107 31ORCIDvedecký pracovník
Kamilkamil.tokarsavbask209 107 30ORCIDvedecký pracovník
Igorigor.travenecsavbask59410 523vedecký pracovník
Robertrobert.turanskysavbask209 107 32vedecký pracovník