menu

Oddelenie fyziky kovov

Vedúci oddelenia:  Ing. Peter Švec, DrSc.

Zástupca vedúceho: RNDr. Pavol Butvin, DrSc.

Webová stránka:  www.fu.sav.sk/rq

Výskumná činnosť:

Experimentálny a teoretický výskum amorfných, nanokryštalických, kvázikryštalických a polykryštalických zliatin pripravených technikou rýchleho ochladzovania taveniny, špeciálnych metastabilných materiálov s vysokovýkonnými magnetickými, mechanickými a elektrickými vlastnosťami (viac v sekcii Výskum).

Zoznam pracovníkov OFK

PriezviskoMenoEmailTelefónORCIDPozícia
Vlastimilvlastimil.bohacsavbask59410 577ORCID
Róbertrobert.brunnersavbask59410 548
Pavolpavol.butvinsavbask59410 560
Beatabeata.butvinovasavbask59410 560
Alenalen.fossavbask
Michalmichal.halaszsavbask59410 565
Jánjan.hudecsavbask59410 576, 59410 577
Dušandusan.janickovicsavbask59410 563, 565
Irenairena.janotovasavbask59410 568
Mariánmarian.krajcisavbask59410 562ORCID
Marianmarian.markovicsavbask59410 577
Igorigor.matkosavbask59410 562, 59410 561ORCID
Marekmarek.mihalkovicsavbask59410 562
Emilemil.pinciksavbask59410 548
Jaroslavjaroslav.rusnaksavbask59410 547ORCID
Jánjan.skovierasavbaskORCID
Vladimírvladimir.stofaniksavbask59410 577
Peterpeter.svecsavbask59410 561, 59410 562, 59410 570
Peterfyzipsvcsavbask59410 561, 59410 575, 59410 528
Rupalirupali.tiwarisavbask
Viliamviliam.vretenarsavbask59410 558