menu

News list

Archived news

Pozvánka na 4. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Pozvánka na 3. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2015.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor...

More