menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Oznámenie o konaní volieb členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Viac
Oznam

FÚ SAV vypisuje konkurz na obsadenie postdoktorandského miesta. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti.

Viac
Oznam

Oznámenie o konaní volieb členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Viac
Oznam

Prezentácia nového úžitkového vzoru v relácii Veda a technika.

Viac
Oznam

Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science — Solar Renewable Energy News

Viac
Oznam

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2021

Viac
Oznam

MSc. Rupali Tiwari

Viac
Colloquium

Martin Venhart (Institute of Physics, SAS)

Viac